GC aan ’t Woord | Ariel Kozijn | BPD

Vanaf 1999 is Ariel als bedrijfsjurist werkzaam bij BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (toen nog: ‘Bouwfonds Woningbouw’) en vanaf 2009 is hij Hoofd van de afdeling Juridische Zaken. Ooit begon hij bij een gemeente en vanuit de bestuursrechtelijke hoek is Ariel bij BPD terecht gekomen. Het begeleiden van bezwaar-en beroepsprocedures tegen bestemmingsplannen en vergunningen bleek bij BPD geen dagtaak en gaandeweg heeft Ariel zich ook de projectontwikkelingspraktijk eigen gemaakt. Als Hoofd van de afdeling begeleidt hij -naast zijn management werkzaamheden- contractvorming bij gebiedsontwikkelingen en is hij nog steeds aanspreekpunt voor ruimtelijke kwesties. Daarnaast is Ariel ook lid van de privacy board, de vertrouwenscommissie en aanspreekpunt voor de afdeling Kunst & Cultuur.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, landelijk opererende gebiedsontwikkelaar

BPD is gevestigd in het monumentale Burgerweeshuis in Amsterdam, een ontwerp van Aldo van Eyck. Een prachtig gebouw.  Ik woon in Amsterdam en  heb lang op en neer gereden naar Hoevelaken, waar we tot 2018 gehuisvest waren. Sinds 2018  heb ik  het genoegen dat  ik ook op de fiets naar zijn werk kan. Vrijwel wekelijks staan er architectuurstudenten met hun neus tegen het raam om een glimp op te vangen van het fraaie gebouw . Voor de liefhebbers worden er ook rondleidingen georganiseerd.

BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een landelijk opererende gebiedsontwikkelaar en een volle dochter van de Rabobank. Kort gezegd realiseren wij duurzame leefomgevingen met een focus op betaalbare woningen. Dat doet BPD sinds 1946 waardoor we inmiddels verantwoordelijk zijn voor de realisatie van ruim 380.000 woningen in Nederland. Ook hebben we een eigen beleggingsfonds waarin huurwoningen in de categorie midden huur worden geëxploiteerd. Verder is BPD als gebiedsontwikkelaar ook actief in Duitsland

We schuiven overal aan

We hebben een team van 8 juristen en vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam bedienen we primair onze regiokantoren. Daar worden de projecten ontwikkeld.  We werken in vaste regioteams (iedereen bedient twee regio’s), zijn ook één of meerdere dagen op de regio aanwezig en zijn op die manier echt onderdeel van de business. Het maken en beoordelen van vastgoed contracten aan de voorkant van het proces van gebiedsontwikkeling, is onze belangrijkste taak. Het gaat dan vooral om koopovereenkomsten, overeenkomsten met de gemeente (Publiek Private Samenwerkingen ofwel ‘PPS’) en samenwerkingsovereenkomsten met private partners. Naarmate de realisatiefase dichterbij komt, verdwijnen wij uit beeld. De afspraken met aannemers en de koopovereenkomsten met onze kopers zijn veelal standaardmodellen. Uiteraard zitten we ook veel bij onderhandelingen om zo veel mogelijk mee te sturen, te adviseren en de juiste keuzes te maken. De tijd dat een ontwikkelaar een memo dropte met commerciële afspraken met het verzoek ‘hier even een contract van te maken’ ligt ver achter ons. We schuiven inmiddels overal aan en proberen gemeenten of andere partijen ook zo veel mogelijk te faciliteren. Er zit veel kennis en ervaring in het team en dat is aan de andere kant van de tafel niet altijd het geval. In de vastgoedwereld zijn er de afgelopen jaren de nodige aandachtspunten geweest, zo hebben we bijvoorbeeld ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’ gehad, staatsteun en meer recentelijk het ‘Didam-arrest’. Op dit moment ligt de focus op de Omgevingswet die op 1 januari jl. in werking is getreden.

Onveranderd uitdagend

Omdat geen project hetzelfde is en de woningmarkt altijd in beweging is, blijft het werk bij BPD onveranderd uitdagend. Er zijn de laatste jaren veel jonge, talentvolle mensen aangenomen bij BPD en een uitdaging is om deze nieuwe collega’s goed bij te spijkeren zodat ze de benodigde, juridische basiskennis hebben. Verder zie je dat andere rechtsgebieden steeds belangrijker worden, zoals bijvoorbeeld IT-recht. Daar zijn collega’s zich inmiddels ook in aan het specialiseren. Een grote uitdaging is daarnaast om de ontwikkelingen op het gebeid van Legal Tech en AI bij te houden en te bezien op welke wijze deze een meerwaarde kunnen betekenen in ons werk. In alle eerlijkheid ligt daar voor ons nog veel onontgonnen terrein.

Bezwarencommissie en wijnreizen

Naast mijn werk ben ik Voorzitter van de bezwarencommissie van de gemeente Stichtse Vecht. Erg leuk om te doen en een manier om mijn bestuursrechtelijke kennis op een andere manier in te zetten.  Als hobby  heb ik het  verzamelen van wijn. Ik heb een goed gevulde kelder die op peil wordt gehouden door jaarlijkse wijnreizen. Uiteraard zijn het vooral flessen om  in goed gezelschap open te trekken, Met name Duitsland is favoriet, makkelijk te bereiken en met prachtige Rieslings en Spätburgunders. Tot slot ben ik als Amsterdammer uiteraard een fanatieke Ajacied, wat dit jaar overigens veel van mijn incasseringsvermogen heeft gevraagd 😊

Over de auteur(s)

Ariel Kozijn - BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Vanaf 1999 is Ariel werkzaam bij BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Naast het begeleiden van bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestemmingsplannen en vergunningen heeft Ariel zich ook de projectontwikkelingspraktijk eigen gemaakt. Als Hoofd van de afdeling begeleid hij contractvorming bij gebiedsontwikkelingen en is hij nog steeds aanspreekpunt voor ruimtelijke kwesties. Daarnaast is Ariel ook lid van de privacy board, de vertrouwenscommissie en aanspreekpunt voor de afdeling Kunst & Cultuur.