Nicole Dams I CZ

De afgelopen Covid-19 periode heeft Nicole Dams, binnen een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland (CZ) eindverantwoordelijk voor Juridische Zaken, Bijzonder Onderzoek en Product Beheer, als geen ander te maken gehad met Well-being. Niet alleen van haar 42 teamleden, maar ook de Well-being van de 3,6 miljoen klanten van CZ zorgde voor veel onzekerheid en nieuwe dynamiek. Hoogste tijd voor een gesprek met haar!

Eerst even kennismaken

Ik ben vrij snel na mijn studie Nederlands Recht (Universiteit Nijmegen) terecht gekomen bij CZ, in eerste instantie als (juridische) beleidsmedewerker op het gebied van zorginkoop. Op enig moment hebben de juristen binnen CZ zich verenigd en is een juridische afdeling ontstaan en werd ik daar manager van. In de loop van de tijd zijn daar enkele aan JZ gelieerde teams toegevoegd. Denk aan een fraudeteam en team dat de verzekeringsproducten maakt. Sinds 2012 ben ik eindverantwoordelijk voor de concernstafafdeling Juridische Zaken.

Beste zorg en maatschappelijke opdracht

CZ is een grote zorgverzekeraar. Om onze verzekerden de beste zorg te geven en onze maatschappelijke opdracht te vervullen om de zorg in algemene zin betaalbaar en toekomstbestendig te maken, maken we afspraken met zorgaanbieders. Dat doen we bijvoorbeeld door duurzame coalities aan te gaan met zorgaanbieders. In een langdurige relatie werken we samen op het kwalitatief verbeteren van de zorg, die bovendien doelmatig is en passend bij de patiënt (onze verzekerde).

Het Team

Mijn afdeling bestaat uit twee managers en vijf teams, te weten een team voor de algemene en zorginhoudelijke juridische advisering, een team verantwoordelijk voor de behandeling van geschillen en bezwaarschriften (CZ is ook een zorgkantoor dat de Wet Langdurige Zorg uitvoert. In dat kader worden we aangemerkt als bestuursorgaan) en alle overige (gerechtelijke) procedures, een team dat zorgfraude onderzoekt, en een team dat de verzekeringsproducten (zorgverzekeringen en aanvullende verzekeringen) beheert. Deze teams worden ondersteund door een bedrijfsbureau. Totaal rond de 42 medewerkers. Variërend in de leeftijd van 25 tot 57. Het zijn het niet allemaal juristen. We hebben medewerkers met bijvoorbeeld een opleiding als sociaal pedagogisch hulpverlener en docent tekenen en kunstgeschiedenis. Dat maakt het een leuke gevarieerd club. Ik geef mijn medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte. De opleidingsmogelijkheden zijn groot. Voor de medewerkers telt zwaar dat CZ een open, informele organisatie is, werkzaam in een maatschappelijk relevant veld. Medewerkers blijven daarom graag lang bij JZ werken of stromen door naar functies zoals reputatiemanager, secretaris Raad van Bestuur en business manager.

Technische mogelijkheden en juridische houdbaarheid

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Bij CZ wordt hard gewerkt om nieuwe technieken, zoals Artificial Intelligence en multi-party computation, op de goede manier in te zetten zowel intern als bij partners in gezondheidszorg. Voor een bedrijf als CZ met veel gevoelige data is privacy extreem belangrijk. Goede kennis van hoe deze technieken werken en wat de juridische kaders zijn is belangrijk. Het is voor de juristen een uitdaging om de goede balans te vinden tussen wat technisch mogelijk, maar ook juridische houdbaar en ethisch verantwoord.

Versnelde digitale technieken

COVID vroeg en vraagt veel van de gezondheidszorg. Toen COVID 19 uitbrak gaf dat veel (financiële) onzekerheid bij zorgaanbieders. Veel zorg werd (tijdelijk) stop gezet en alle focus lag op de (ziekenhuis)zorg aan Covid-patiënten. CZ heeft tezamen met andere zorgverzekeraars vrij snel geregeld dat de continuïteit voor zorgaanbieders niet in gevaar zou komen door financiële zekerheid te bieden. COVID 19  versnelde wel de introductie van digitale technieken in de gezondheidszorg (eHealth, webcamconsulten, patiëntportals, thuismetingen). Het is zaak om die verworvenheden te behouden en door te ontwikkelen. De medewerkers van CZ zijn vrij snel na de uitbraak van COVID 19 thuis gaan werken. Dat doen we nu nog steeds. Zoals bekend vraagt dat veel van de (mentale) gezondheid van medewerkers. Het is uitdaging om ondanks de afstand medewerkers enthousiast en betrokken te houden. Ik heb ervaren dat oprechte aandacht en genoeg tijd vrijmaken voor medewerkers daarbij helpt. Gelukkig biedt CZ de medewerkers een heel palet aan mogelijkheden om aan vitaliteit te werken. Daarvoor is met Fitzme een platform ontwikkeld, waar ook verzekerden gebruik van kunnen maken.

Eigen huis en meer

Ik ben een echte Bourgondiër. Ik houd ervan om met familie en/of vrienden lang te tafelen en te borrelen. Pre-corona reisde ik graag, maar dat staat uiteraard nu on-hold. Die vrijgevallen tijd kunnen we goed gebruiken, omdat we bezig zijn een huis te bouwen. Tenslotte tennis ik twee keer in de week met vriendinnen en heb -nu de kinderen het huis uit zijn- gelukkig ook meer tijd om te golfen.