General Counsel aan ’t woord | Jetske van Breugel

© Jet van Gaal
© Fotografie: Jet van Gaal
Jetske van BreugelOikocredit International

Dit keer in GCN’s “General Counsel aan ’t woord” spreken we met Jetske van Breugel (47), General Counsel bij Oikocredit International, een coöperatie die leningen verstrekt aan honderden lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden zij individuen en organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen. ESG zit in het DNA van Oikocredit en Jetske vertelt ons daar meer over.

‘Na een jaar in Italië te hebben gestudeerd, ben ik naar Leiden gegaan om rechten te studeren. Vervolgens ben ik advocaat geworden bij een groot internationaal kantoor en daarna bekleedde ik verschillende in-house functies. Sinds 10 jaar werk ik met veel plezier als General Counsel bij Oikocredit International in Amersfoort waar ik wereldwijd verantwoordelijk ben voor de juridische en fiscale zaken en voor compliance. Ik adviseer het bestuur en de raad van toezicht van Oikocredit tevens over corporate governance gerelateerde onderwerpen.’

Wat doet Oikocredit International?

Oikocredit International is een internationale coöperatie – gevestigd in Nederland- met honderden leden over de hele wereld. Oikocredit is in 1975 opgericht en streeft naar een wereldwijde, rechtvaardige samenleving waarin welvaart eerlijk wordt gedeeld en alle mensen de kans krijgen om een waardig bestaan te creëren. Oikocredit bevordert zelfstandigheid en zelfredzaamheid, kortom: Oikocredit heeft een prachtige missie en visie en handelt daar al 47 jaar naar. Oikocredit is een belangrijke wereldwijde speler op het gebied van sociale investeringen in microkrediet, landbouw en duurzame energie.  Met een netwerk van meer dan 500 partners bereiken we zo miljoenen mensen in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Oikocredit investeert dus niet met primair oogmerk om winst voor haar leden en achterliggende investeerders te behalen, maar de focus ligt op sociale impact. Deze bredere focus brengt ook met zich mee dat Oikocredit naast het investeren (leningen en equity) ‘capacity building’ biedt aan haar partners in onder andere (financieel) risicobeheer, leiderschap, marketing, social performance management, duurzaamheid en ‘knowledge management’.

Investeringen in 33 focus countries

‘Oikocredit richt haar investeringen wereldwijd op 33 zogenoemde focus countries door middel van kantoren in 13 landen en ik ben wereldwijd verantwoordelijk voor legal, tax en compliance. De hoeveelheid jurisdicties en rechtsgebieden – zowel aan de kant waar we het geld ophalen bij leden/investeerders als waar het wordt uitgezet- en de dynamieken van een internationale coöperatie maken het speelveld waarin Oikocredit opereert complex en erg interessant. Zo’n beetje alle rechtsgebieden komen bij ons langs: financieringsdocumentatie, vennootschapsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot de coöperatie en gelieerde stichtingen, toezichtwetgeving omdat Oikocredit een prospectus uitgeeft, corporate housekeeping van de verschillende entiteiten, trademark management en een veelvoud aan contracten. Daarnaast lopen er verschillende projecten waaronder een groot strategisch project waar ik samen met een teamgenoot zeer nauw bij betrokken ben.

Legal Team

Mijn team bestaat uit 10 juristen, 1 legal operations officer, 2 compliance officers en 1 tax counsel met ongeveer 8 verschillende nationaliteiten en een gebalanceerde verhouding man/vrouw. Daarnaast sluiten de verschillende achtergronden en (persoonlijke) competenties goed bij elkaar aan waardoor het team zichzelf blijft uitdagen en adequaat kan inspelen op de variëteit aan onderwerpen. Het is een professioneel en energiek team waar ik trots op ben.

Mijn uitdagingen als GC

We werken in een dynamische en complexe organisatie. Daar komt bij dat het team relatief klein is als je kijkt naar de aard van de werkzaamheden en alle jurisdicties waarin Oikocredit opereert. Ik schipper voortdurend tussen strategische en beleidsmatige onderwerpen, het managen van het team en de meer operationele zaken. Dit maakt het werk zeer divers maar voordat je het weet, verlies je je in de waan van dagelijkse advisering en zaken die gedaan moeten worden. Belangrijk, want het gaat om Oikocredit’s core business. Tegelijkertijd houd ik ook de focus op de langere termijn; hoe blijven we in control in het wijde internationale speelveld, waar hebben mijn afdelingen de meeste toegevoegde waarde en hoe blijft het team uitgedaagd.

Ik vind het belangrijk om ondanks de dagelijkse hectiek (of eigenlijk juist daarom) ‘out of the box’ te blijven denken. Kunnen dingen anders, beter en wat hebben we daarvoor nodig. In dat kader zijn we ca 3 jaar geleden een project gestart om onze lening documentatie in 14 jurisdicties te standaardiseren en automatiseren en de daarbij horende processen te optimaliseren. Dit is een groot succes gebleken en inmiddels is de scope verbreed naar andere landen en andere type overeenkomsten. Naast het feit dat het efficiëntie met zich meebrengt in de organisatie, legt het de verantwoordelijkheid bij de juiste afdeling (zo creëert de business bijvoorbeeld het contract), verkleint het de kans op menselijke fouten, is het kostenverlagend (minder en andere betrokkenheid van externe advocaten) en zorgt het ervoor dat de juristen zich kunnen bezighouden met de meer ingewikkelde transacties en vraagstukken die zich niet voor standaardisatie lenen. Mede door dit soort initiatieven kunnen we met een relatief klein team opereren en blijft het werk voor de juristen interessant.

De ‘S’ van ESG and Compliance

Oikocredit is al 47 jaar actief op het gebied van sociale impact investeringen en ESG is onderdeel van Oikocredit’s DNA. Je ziet het terug in de leden van en achterliggende investeerders in Oikocredit die zeer loyaal aan de missie van Oikocredit zijn, en in bijvoorbeeld het due dilligence proces waar sinds jaar en dag met een score card gewerkt wordt om vast te stellen wat de sociale impact van een mogelijke partner is. Dit speelt vervolgens daadwerkelijk een belangrijke rol in de besluitvorming, hetgeen onder meer betekent dat potentiële partners met een, naar Oikocredit maatstaven, te lage ESG score niet in aanmerking kunnen komen voor een lening.

Tot slot monitort Oikocredit de sociale impact van haar activiteiten en de resultaten daarvan worden elk jaar in ons ‘impact rapport’ vermeld. Voor mij is het erg belangrijk dat de besluitvorming in Oikocredit zodanig is ingericht dat ESG een belangrijke factor is, uiteraard gecombineerd met andere meer harde factoren. Ook de nieuwe strategie vertaalt Oikocredit’s missie (en daarmee ‘de S van ESG’) in concrete doelstellingen voor de komende jaren. Bij andere GC’s hoor je wel eens dat ze op dit onderwerp het geweten van de organisatie zijn, maar dat is in mijn geval niet nodig!

Persoonlijk: Passie voor Italië

Ik heb een passie voor Italië: het land, de taal, cultuur en niet te vergeten het eten; vakanties en stedentrips gaan dan ook vaak die kant op. Daarnaast breng ik graag tijd door met familie en vrienden, sport ik en vind ik eindelijk weer tijd om te lezen. Ik woon met mijn gezin in Utrecht. Tot slot ben ik naast mijn werk als GC bij Oikocredit voorzitter van de raad van toezicht van RTV Utrecht, waar ik de governance vanuit een toezichthoudend perspectief ervaar. Een leuke en waardevolle aanvulling op mijn werk als GC.’

Over de auteur(s)

GCN