De maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema integriteit is de laatste jaren geëxplodeerd. Heb je je weleens afgevraagd of integriteit voldoende op de agenda van de General Counsel staat? Of zou je kunnen zeggen dat integriteit enkel een compliance-feestje is? Ik denk dat de focus van de General Counsel meer zou moeten verschuiven naar integriteit.

Integer wordt omschreven als ‘eerlijk’, ‘betrouwbaar’, ‘oprecht’. Daarmee verwijst integriteit meer naar de algemeen aanvaarde normen en waarden in onze samenleving. Over waarden is iedereen het over het algemeen eens, maar dat geldt niet altijd voor de normen. Want wat is de norm? Daarom is niet-naleving van een bepaalde norm discutabel. Wat voor de één acceptabel is, is niet voor de ander. Het is daarom veilig om terug te grijpen naar een wettelijke norm. Dit geldt ook voor organisaties. Het niet voldoen aan wet- en regelgeving levert al snel een boete of sanctie op en als het door een onderzoeksjournalist wordt opgepikt, ook nog eens reputatieschade. Dus als we maar voldoen aan de wettelijke normen dan is het goed, is de vaak gehoorde opvatting. Maar wet- en regelgeving geven een minimumnorm. Voor je het weet discussieer je als General Counsel enkel over wettelijke geboden en verboden. Alleen zwart of wit. De moeilijkheid ligt in het grijze gebied, waarin voldoende ruimte is voor minder integer gedrag.

If it’s legal, it’s moral? That’s the question. De General Counsel zou zich moeten afvragen: Zijn onze contracten of is ons beleid in lijn met waar we voor staan als organisatie? Wat willen we uitstralen als organisatie?

Dat is een essentiële vraag bij het opstellen van beleid of contract of ander juridisch document. Welke waarden en normen hebben wij als organisatie? Waarom doen we wat we doen? Wat is onze boodschap, wie willen we zijn? Is dit bestand tegen een maatschappelijke of politieke discussie?

Dit is waar transparantie om de hoek komt kijken. Zowel intern als naar buiten toe. Ik wil General Counsel graag uitnodigen om deze vragen in hun dagelijkse werkzaamheden mee te nemen in plaats van de focus te beperken tot de juridische grenzen van het ondernemingsrecht.

Zoek aansluiting bij de strategie of mission statement en de gedragscode van de organisatie of de branche om antwoorden op dergelijke vragen te krijgen. Deze uitingen wijzen vaak de weg in het grijze gebied of geven richting wanneer de wettelijke norm wel erg minimaal is.

Zo doorstaat het juridisch document niet alleen de wettelijke toets maar ook de integriteitstoets.

Mr. Lizette Belksma ccp
Baker McKenzie
+31 20 551 7837
Lizette.belksma@bakermckenzie.com
https://www.linkedin.com/in/lizettebelksma/

Lizette Belksma is Compliance Director bij Baker McKenzie Amsterdam, en sinds 2009 werkzaam op het gebied van compliance.