Help, ik heb een kartel (of een andere crisissituatie)!

De laatste jaren is voor bedrijven het belang van corporate governance, compliance en risk-assessment enorm toegenomen. Misstanden worden sneller blootgelegd en uitvergroot door kritische media en consumenten. Toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden en zijn goed geëquipeerd om misstanden (of het nu gaat om fraude, omkoping of mededingingsissues) op te sporen en hard aan te pakken. Ze […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Ruben Elkerbout


Ruben Elkerbout partner in de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten van Stek. Hij geeft leiding aan een team van mededingingsrechtadvocaten, is erkend allround mededingingsrechtspecialist met ervaring op het gebied van kartels, misbruik van economische machtsposities en concentratiecontrole. Heeft veel proceservaring en is onderdeel van Stek´s Competition Litigation team. Zijn expertise omvat Europese kartelzaken, incl. clementieverzoeken en (interne) onderzoeken. Hij adviseert toonaangevende bedrijven op samenwerkingen, (selectieve) distributiestelsels, e-commerce en staatssteun. Hij is opgenomen in de sectie EU/Competition law van toonaangevende legal directories.

 Tel: +31 20 530 5225 | Mobiel: +31 6 1297 0109 | Email: ruben.elkerbout@stek.com