Hoe worden we diverser en inclusiever? Hier zijn we bij Allen & Overy al jaren structureel mee bezig. Hoe we dit doen? Lees hier onze ervaringen.

Focus op inclusie
Het gaat niet alleen om diversiteit, maar ook om inclusie: mensen betrekken en opnemen in de groep. Iedereen mag anders zijn, sterker nog: het is een kracht. Daarom kozen we er voor om diversiteit vanuit kracht te benaderen: powered by diversity. We ondersteunen divers talent zodanig dat ze hun toegevoegde waarde kunnen laten zien en benutten. Tegelijkertijd werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan alle feestdagen, van ramadan tot kerstmis en Chinees Nieuwjaar. Ook maken we onze huidige medewerkers bewust van eventuele vooroordelen en blinde vlekken, bijvoorbeeld door het aanbieden van interne sessies en trainingen zoals ‘Cultureel Vakmanschap’ en ‘Unconscious Bias’. Het gaat om bewustwording en het verleggen van accenten.

Diversiteit is breed; begin klein
Diversiteit is allesomvattend: leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, een andere culturele achtergrond, maar bijvoorbeeld ook of je uit de randstad of van het platteland komt. Je kunt echter niet alles tegelijk aanpakken, doe dit dus stap voor stap. Met onze m/v-diversiteit zat het al goed, we zijn sinds 2016 structureel aan de slag met culturele en LGBTI+-diversiteit en willen ons komend jaar gaan richten op talent met een lichamelijke beperking.

Zorg voor draagvlak onder medewerkers en MT
Zonder draagvlak in de organisatie kom je nergens. Een heldere business case hielp om de partnergroep mee te krijgen en medewerkers die het onderwerp belangrijk vinden zijn vanaf het begin in werkgroepen daarmee aan de slag gegaan.

Stel concrete doelstellingen
Stel concrete doelstellingen, meet je overall voortgang én het resultaat van de concrete acties, en stuur bij waar nodig. Deelname aan benchmarks kan ook helpen. Wij waren een van de eerste organisaties die de Charter Talent naar de Top (m/v-diversiteit) ondertekenden. Hierdoor krijgen we inzichtelijk waar we staan ten opzichte van anderen en kunnen we van hen leren. Daarom nemen we nu ook deel aan de pilot Culturele Monitoring Talent naar de Top.

Wacht niet met communiceren
Wel of niet communiceren? We vonden dit een lastige afweging: uitdragen dat je werkt aan diversiteit kan vragen en negatieve reacties oproepen. Toch besloten we actief te communiceren: het helpt immers ook om je doelstellingen te realiseren. De uitgangspunten: we laten zien waar we naar streven en zijn eerlijk over waar we staan.

Zorg voor een lange adem
Divers talent komt niet vanzelf naar je toe. Ook wij realiseerden ons dat diversiteit en inclusie onderwerpen zijn waar we een langere adem voor nodig hebben. Maar we merken ondertussen ook dat de structurele aandacht zijn vruchten afwerpt. Houd dus vol!

Leer van anderen
Je hebt mensen nodig die al in de relevante netwerken zitten. Wij trokken daarom een stagiair aan die de afdeling recruitment ondersteunde bij het beter bereiken van divers talent. We kenden haar overigens dankzij het netwerk van Giving Back, een organisatie die zich richt op het creëren van multiculturele rolmodellen en waarvan Allen & Overy één van de founding fathers is. Daarnaast sloten we ons aan bij relevante netwerken waar deelnemers kennis en ervaringen delen, zoals Agora, Workplace Pride en Forward. Je hoeft het wiel dus niet helemaal zelf uit te vinden.

Martine Brouwer-’t Hart
Head of HR bij Allen & Overy Amsterdam

Tel: 020 674 1000
Mail: martine.brouwer-thart@allenovery.com