We stelden een paar vragen aan Mohammed (Mo) Almarini, partner bij Baker McKenzie, over culturele verschillen in M&A situaties. Mo heeft veel ervaring met cross-border M&A’s en werkt graag samen met de cliënt om een overnameproces efficiënt te begeleiden. Hij deelt graag zijn kennis en ervaring over culturele uitdagingen bij M&A’s.

Mo, je doet veel M&A trajecten waar meerdere landen bij betrokken zijn. Hoe ga je dan om met culturele verschillen?

We hebben als internationaal kantoor inderdaad veel ervaring met cross-bordertrajecten waarbij culturele verschillen inherent een rol spelen. Dat kan op verschillende manieren een impact hebben op het transactieproces. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat de timing van een transactie geraakt kan worden doordat de ‘sense of urgency‘ bij bepaalde autoriteiten in sommige jurisdicties minder sterk aanwezig is. Het helpt dan met name als je dat van tevoren weet en op dat punt de verwachtingen kunt managen. Het helpt ook als je met ervaren specialisten werkt die de klappen van de zweep kennen in die jurisdictie en daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen leveren door de juiste procedures te volgen en op die manier tijd winnen.

Heb je wel eens meegemaakt dat zo’n overname traject helemaal is mislukt vanwege de culturele verschillen?

Mislukt is hier niet helemaal het juiste woord, maar ik heb wel eens meegemaakt dat een Aziatische partij in een competitief veilingproces veel waarde hechtte aan face-time met de Europese verkoper en daardoor een aantal persoonlijke eye-to-eye meetings wilde hebben. Persoonlijk contact voordat een deal wordt gesloten is, zoals je wellicht weet, erg belangrijk in veel Aziatische culturen. De verkopende partij dacht dat het een vertragingstactiek was en heeft toen de Aziatische partij – ondanks het feit dat later bleek dat ze een goede prijs wilden bieden – afgeschreven. De deal zelf is toen gelukt met een andere partij, maar dit is volgens mij wel een goed voorbeeld van miscommunicatie vanwege culturele verschillen.

Gaan de nieuwe generaties naar jouw mening anders om met culturele verschillen?

De nieuwe generaties hebben vaak al op jonge leeftijd veel gereisd. Hierdoor hebben zij al ervaring met internationale communicatieverschillen. Bovendien onderhouden ze vriendennetwerken over de hele wereld. Hierdoor zijn ze over het algemeen goed voorbereid op het werk in een internationale omgeving. Wij merken overigens – in de samenwerking met de in-house teamleden van de General Counsel – dat dezelfde trend zich voordoet bij onze cliënten.

In welke mate heeft een goed samengesteld team een positieve invloed op een cross-border overnameproces?

Als je een niet goed op elkaar afgestemd internationaal team hebt, dan kan dat rampzalig zijn voor de productiviteit, en zelfs voor de transactie an sich. Maar als je een goed op elkaar afgestemd team hebt, dan komt dat de productiviteit (en dus ook de transactie) juist ten goede, omdat in dat verband écht geldt dat het geheel meer is dan slechts de som der delen. Je zou voor het beeld in dat verband een vergelijking kunnen treffen tussen een voetbalteam met internationale spelers dat al jaren op elkaar is ingespeeld en een team waarvan de spelers elkaar voor het eerst treffen. Je doet er dus goed aan om je in een grensoverschrijdende zaak naast de juridisch inhoudelijke kant ook te verdiepen in eventuele culturele verschillen die een rol zouden kunnen spelen.

Over de auteur:

Amsterdam_Almarini_MohammedMohammed (Mo) Almarini is partner bij Baker & McKenzie in Amsterdam. hij is gespecialiseerd in het adviseren van  M&A transacties voor zowel private equity als strategische partijen. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van transacties in – onder andere – de media, technology, agrifood, healthcare en automotive sector.