Inclusiever = innovatiever?

Tijdens het GCN-jaarcongres wond Jeff Bullwinkel (VP & Deputy General Counsel bij Microsoft EMEA) er geen doekjes om. Het grootste risico voor bedrijven zit hem nu in het níet innoveren. GC’s kunnen hierin een sleutelrol spelen, waarbij werken vanuit een divers team veel voordelen oplevert.

Het belang van diversiteit en inclusie is allang geen discussiepunt meer. De tendens dreigt nu soms zelfs de andere kant op te gaan, waarbij sprake is van ‘diversity fatigue’. Dat kan vanuit verschillende perspectieven het geval zijn. Sommige mensen hebben het idee dat er geen ongelijkheid meer is op de werkvloer en dat het overbodig is geworden om het erover te hebben. Aan de andere kant van het spectrum klinkt frustratie over het gevoel dat beleid wordt gemaakt vanuit overwegend homogene board rooms, dat het deels voor de bühne is en dat er onder de streep eigenlijk weinig verandert.

Toch blijkt uit talloze onderzoeken dat heterogene teams simpelweg slimmer zijn[1]. One more time for the people in the back – waarom ook alweer?

  • Diversere teams richten zich meer op feiten. Ze zijn minder verankerd in ‘group think’ waardoor ze minder snel blind zullen varen op aannames of intuïtie.
  • Diversere teams verwerken feiten zorgvuldiger. Dit komt doordat ze rekening houden met de perspectieven van mensen die anders denken dan zij.
  • Diverse teams zijn doorgaans innovatiever. Conformiteit ontmoedigt creatief denken, terwijl diverse perspectieven leiden tot verschillende manieren om naar kansen en uitdagingen te kijken.

Daarnaast begrijpen diverse organisaties hun doelgroep beter, zijn ze beter in het aantrekken en behouden van talent, hebben ze betere reputaties, zijn ze vernieuwender, beter in het beheersen van risico’s en productiever. Onder de streep zijn ze over het algemeen winstgevender en voegen ze meer waarde toe.

Discrepantie
Een diverse groep (geslacht / leeftijd / etnisch / geografisch / carrièrepad) komt zelfs in 87% van de tijd tot betere zakelijke beslissingen dan een homogene groep. Dat wil niet zeggen dat dit altijd vlekkeloos gaat. Ook al zijn hun besluiten objectief gezien beter, deze teams hebben vaak juist minder vertrouwen in de uitkomsten van hun besluiten. In een homogeen team begrijpen mensen elkaar gemakkelijk en verloopt de samenwerking soepel, wat het gevoel van vooruitgang geeft. De wrijving die er vaker ontstaat in een heterogene groep voelt misschien contraproductief, maar levert uiteindelijk glans op.

Lange adem
Het gaat vaak eerst slechter, voordat het beter gaat. Het diversifiëren van je team kan ook ongewenste neveneffecten hebben. Het kan wennen zijn om samen te werken met mensen met een andere achtergrond of die anders denken dan jij. Processen kunnen stroever lopen doordat de bestaande manier van werken niet meer vanzelfsprekend is, er wordt kritischer naar elkaars werk gekeken en er is meer communicatie nodig om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar goed begrijpt. Sommige mensen voelen zich wellicht niet meer thuis en zullen vertrekken. Het kan even duren voordat de samenstelling en de dynamiek klopt.

En hoe kom je tot een diverse werkomgeving? In veel gevallen is concreet beleid nodig. In maart 2024 bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat het vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven werkt – de raad van commissarissen bestaat steeds vaker voor minimaal 30 procent uit vrouwen. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar diversiteit is veel breder dan dat – en gender zegt niet altijd iets over persoonlijkheid of leiderschapsstijl.

Goed leiderschap doet volgen
Een divers team is niet per definitie inclusief. In een inclusieve omgeving voelt iedereen zich gewaardeerd, vrij om zichzelf te zijn en om hun mogelijk afwijkende ideeën te delen. Zo’n open cultuur en psychologisch veilige werkomgeving ontstaat niet per se vanzelf. Om hier effectief aan te kunnen bouwen is expliciete steun vanuit de top van de organisatie onontbeerlijk, waarbij ook het betrekken van alle niveaus van de organisatie cruciaal blijft.

Als het lukt om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zijn of haar volledige potentieel kan benutten heb je voldaan aan een basisvoorwaarde voor innovatie en kan de organisatie als geheel het meest effectief en gemotiveerd werken aan de diensten en producten van de toekomst. Goed leiderschap doet volgen!


[1] Harvard Business Review: Why Diverse Teams Are Smarter, by David Rock and Heidi Grant (https://hbr.org/2016/11/why-diverse-teams-are-smarter)

Over de auteur(s)

Wesley Boldewijn | Dentons
Partner Tax en Europe Co-head of Technology, Media and Telecommunications
+31 20 795 34 15
wesley.boldewijn@dentons.com
Profile page