Openheid van zaken: disclosure en discovery in Nederlandse procedures

Vergeleken met civiele procedures in Angelsaksische jurisdicties lijkt de mate waarin partijen in een procedure in Nederland de verplichting hebben om volledige openheid van zaken te geven of documenten te verstrekken, beperkt. Toch kent ook het Nederlandse procesrecht regelingen die kunnen leiden tot een vergaande verplichting tot verstrekking van informatie. Binnen het bestek van een […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Anouk Rosielle
Anouk werkt sinds 2007 als advocaat binnen de praktijkgroep Litigation van Boekel. Anouk adviseert en procedeert over geschillen in ondernemingen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, reorganisaties en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Anouk adviseert en procedeert tevens regelmatig in internationale commerciële geschillen. In 2013 rondde ze de specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht af aan de Grotius Academie. Anouk schrijft voor het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht. Ze is co-Vice President van de Insolvency Law Commission van de International Association for Young Lawyers (AIJA). Verder is ze lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII).
Florine Dunki Jacobs
Florine is als advocaat werkzaam binnen de Litigation praktijk van Boekel. Zij adviseert cliënten, voornamelijk grote (inter)nationale organisaties, over geschillen met contractuele wederpartijen of geschillen binnen de onderneming, bijvoorbeeld tussen aandeelhouders of bestuurders. Daarnaast houdt zij zich bezig met kartelschadezaken. Florine studeerde af in het privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.