Overmacht bij commerciële contracten

Nu majeure krachten (COVID-19 en daarop gerichte overheidsmaatregelen) leiden tot vraaguitval, aanvoerproblemen of het volledig stilvallen van bedrijven of sectoren, worden commerciële contracten nadrukkelijk beproefd op nakomingsbepalingen en verschoningsmogelijkheden. Bijzondere aandacht daarbij genieten overmachtsclausules. Uitgangspunt in ons recht is dat verbintenissen uit hoofde van een overeenkomst worden nagekomen. Een partij die daarin toerekenbaar tekort komt, […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)