New ways of working for General Counsel – Transforming companies need transforming GC’s

Bedrijven zijn aan het veranderen en de GC verandert mee. Tijdens het General Counsel NL Jaarcongres 2018 op 19 april hoorden we hoe GCs zich aanpassen aan nieuwe business modellen en de veranderende tijd. Ervaringen over “New ways of working” werden gedeeld tijdens de keynotes en diverse RoundTables zodat we vol energie en met nieuwe ideeen aan het eind van deze zonnige dag naar huis konden gaan. Dank voor alle bijdragen en de opgedane inspiratie!

Charles Groenhuijsen | Dagvoorzitter

De dag wordt geopend door Charles Groenhuijsen. Hij constateert dat de gemiddelde General Counsel in een ‘perfect storm’ zit. Door veranderingen in ondernemerschap, innovatie en arbeid verandert de rol van de General Counsel. Zo is overal de invloed van internet enorm. Verder is duurzaamheid geen groene hobby meer, maar een voorwaarde voor business geworden. Voor beide ontwikkelingen is versnelde innovatie nodig: zo snel dat het beter creative destruction kan worden genoemd. Voor GC’s is het van belang om toegevoegde waarde te blijven leveren in tijden van creative destruction.

Vroukje van Oosten Slingeland | ING Bank Nederland

Een agile werkende juridische afdeling in de praktijk

Vroukje van Oosten Slingeland van ING Bank Nederland beaamt uit de praktijk dat juridische afdelingen moeten veranderen en binnen ING is dat ook gebeurd. Niet alleen als gevolg van externe factoren als regeldruk, datagebruik, nieuwe technologieen en business modellen en veranderend klantgedrag, maar ook als gevolg van  interne druk. Binnen ING is besloten dat de business volledig agile werkt, er wordt vergaande specialisatie verwacht en employability is een kernbegrip geworden. Om in business te blijven heeft Vroukje de gewaagde keus gemaakt om ook als Legal Department agile te gaan werken. Ze kan op die basis nu bevestigen dat traditionele juridische afdelingen achterlopen bij veranderende organisaties en toegevoegde waarde verliezen. Door veranderingen goed voor te bereiden, geduld te hebben, te experimenteren, kennis te delen en te evalueren kunnen transities op de juridische afdeling op de juiste manier gemanaged worden en leidt het tot kwaliteitsverbetering en toegenomen engagement van de juristen. Een overtuigend betoog dat veel GCs aan het denken heeft gezet.

Miriam Clercx | VGZ

Jurist in, en voor, een veranderende organisatie

Ook Miriam Clercx van VGZ merkte een aantal jaren geleden dat de juridische afdeling en zij als GC het ‘anders’ moesten gaan doen. Maar hoe dan en wat dan? Wat ze wilde was in ieder geval een sterker en flexibeler team met meer onafhankelijkheid dat kritisch naar zichzelf keek. Eerst heeft ze commitment voor haar ideeën gevraagd aan de afdeling. Die moesten aangeven ook te willen veranderen. Daarna is door haar een heel scala van maatregelen ingevoerd. Zoals actief en gereguleerd feedback geven aan elkaar, elkaar te observeren en transparant zijn als team. De volgende stap is dat teams zelfsturend, flexibel, sterker en breder inzetbaar worden. De lean methode zal leidend zijn. Miriam is  faciliterend, coachend en vooral heel geduldig. Dat laatste vindt ze misschien nog wel het lastigst. De kern van Miriam’s verhaal was: blijf niet te lang hangen in allerlei theorieën over het veranderingsproces, maar ga concreet aan de slag, al is het maar met kleine dingen als ‘elk advies is maximaal 2 A4tjes’ en ‘aanraken is afmaken’ etc. Het was een heel persoonlijk verhaal van Miriam waaruit duidelijk wordt dat je heel goed in stapjes kan werken aan een vernieuwende mindset van de medewerkers van de afdelingen.

Bernard van der Voort en Carola Verschoor | Royal HaskoningDHV

Transitie in de mindset van legal affairs in een innovatieve onderneming

Innovatie gaat deels over systemen en software, maar vooral ook over mindset en managementstijlen. Dat stellen Bernard van der Voort en Carola Verschoor van Royal HaskoningDHV. Dit bedrijf is bijzonder omdat het wereldwijd actief is met prestigieuze projecten waar zeer intelligente ingenieurs aan werken. Hoe kan je als Legal afdeling het beste mee veranderen met hun veranderende omgeving? Centraal staat voor Bernard dat de GC met zijn of haar afdeling steeds ‘supportive’ is en vooral niet beperkend. De uitdaging is om zowel grote risico’s als risicomijdend gedrag te vermijden. Om innovatie in het DNA van een organisatie te krijgen, dien je – zo benadrukt Carola – veel acties tegelijkertijd uitrollen. Daarvoor zijn goede workshops belangrijk, maar belangrijker is het om heel expliciet de samenwerking tussen uitvoering en ondersteuning te analyseren en over en weer te benoemen wat en wanneer van elkaar wordt verwacht in de nieuwe tijd. Ga samen op verkenning en durf daar als Legal ook initiatief in te nemen. Het werkt!

Matt Fawcett | NetApp

Managing during transformation

Matt Fawcett is de wereldwijd verantwoordelijke General Counsel bij NetApp. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van de hybrid cloud en biedt hiervoor een volledig scala aan dataservices. Bij het in Silicon-Valley gevestigde bedrijf werken meer dan 10.000 werknemers – verdeeld over meer dan 110 kantoren – en de omzet is ruim $ 5,5 mrd. Matt is een van meest vooraanstaande GCs in de Verenigde Staten. Zowel hij persoonlijk als zijn afdeling wonnen diverse prestigieuze Awards vanwege hun vooruitstrevende manier van werken. Matt start door aan te geven dat digitalisering en transformatie niet alleen lastig is voor juristen: het is naar zijn mening ook iets waarvoor veel leden van boardrooms niet klaar zijn. Die moeten wakker worden geschud. Ter illustratie vergelijkt hij het gedrag volgens de ‘Kubler-Ross Grief Cycle’ over rouwverwerking met het gedrag van managers en medewerkers die moeten transformeren. Na de ‘Denial’ van de transformatie is er de ‘Anger’ binnen de afdeling of het bedrijf. Na een periode van ‘Depression’ begint het ‘Bargaining’. Uiteindelijk is er ‘Acceptance’ van de transformatie.

Matt geeft drie handvatten om als GC een transformatie te managen en uit de ‘Grief Cycle’ te komen. ‘Right Way’: kies voor de juiste technologie en zorg voor automatisering. ‘Right Touch’: wie doet wat? . ‘Right Shore’: wees beweeglijk, durf waar nodig experts in te huren die ondersteunen tijdens een transformatie. Daarnaast zal het waarschijnlijk onvermijdelijk zijn om bij transformaties te reorganiseren en te snijden in de afdeling. Meer doen met minder middelen werkt niet, er moet simpelweg minder gedaan worden. Als er teveel gesneden is, kan beter naderhand weer kwalitatief worden opgebouwd. Leg bij dit alles focus op het idee dat de juridische afdeling werkelijk een intrinsiek onderdeel is van de bedrijfsvoering en leid je afdeling ook zo. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je regelmatig  werkzaamheden uit handen moet durven geven die beter door een extern bedrijf gedaan kunnen worden.

Een uitgebreid interview door GCN met Matt Fawcett tref je hier aan.

Roundtables en netwerkmomenten

Naast de plenaire sessies was er ook tijdens dit General Counsel NL Jaarcongres veel ruimte voor de inmiddels beroemde GCN-Roundtables. De aanwezigen konden dit keer uit maar liefst 14 verschillende onderwerpen 3 sessies kiezen, waar in kleine groepen steeds een uur lang werd ingegaan op een deel-onderwerp over New ways of working for GCs. De persoonlijke kennismakingen, de netwerklunch en de netwerkborrel zorgden er voor dat het een ontspannen dag was die door de deelnemers bijzonder hoog werd beoordeeld. Wellicht speelden het prachtige weer en de spectaculaire locatie daar ook een beetje voor!

GCN ontmoet de General Counsel graag weer tijdens de komende  rondes van General Counsel NL Intervisiebijeenkomsten en natuurlijk tijdens het General Counsel NL Najaarscongres op 11 oktober a.s !

De presentaties van de sprekers zijn hieronder terug te vinden:

Presentatie van Vroukje van Oosten Slingeland

Presentatie van Miriam Clercx

Presentatie van Bernard van der Voort en Carola Verschoor

Presentatie van Matt Fawcett

Foto’s van het jaarcongres

Een beeldverslag van het congres is hier terug te vinden.