Uitkeringen aan aandeelhouders in (corona)crisistijd

In deze bijdrage gaan we in op de vereisten voor uitkeringen aan aandeelhouders, toegespitst op uitkeringen in crisistijd. Wanneer moet worden afgezien van het doen van een uitkering? En hoe moet worden gehandeld als toch wordt besloten tot uitkering? Besluitvorming Een uitkering aan aandeelhouders vergt een besluit van de algemene vergadering. Zonder rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit, is […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Corinne Kuipers | Van Benthem & Keulen