Verplichte deelname in een pensioenfonds?

De meeste ondernemingen zijn verplicht om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Als uw onderneming ten onrechte niet deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds, kan dit fonds eisen dat u met terugwerkende kracht pensioenpremies moet betalen. In dit artikel behandelen wij de belangrijkste zaken omtrent een verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Het stelsel van bedrijfstakpensioenfondsenVolgens de Wet […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Eric Bergamin Partner 
Yeliz Tintin Associate
Bas Dieleman Principal Associate