Voorbereid op veranderingen

Wereldwijde ontwikkelingen als grondstoftekorten, inflatie en stijgende (energie)prijzen raken de hele markt. Rekening houden met mogelijke veranderingen bij het opstellen van contracten kan in een later stadium problemen voorkomen. Of in ieder geval het gesprek gaande houden.

De impact van internationale ontwikkelingen op lopende contracten is een thema dat ieder bedrijf raakt, van grote multinational tot kleinere onderneming. Tijdens het GCN Najaarscongres op 6 oktober in Den Haag verkennen we in twee rondetafelgesprekken hoe groot die impact precies is. En wat kun je doen om zekerheden in deze onzekere tijden te vergroten?

Van vaste prijs naar indexaties

Al snel blijkt hoe breed het onderwerp is. Voor een grote, internationale onderneming met wereldwijde leveringen is de situatie natuurlijk volstrekt anders dan voor een bedrijf dat alleen in Nederland zaken doet. Bedrijfsgrootte, bedrijfsvoering en branche bepalen hoe en in welke mate internationale ontwikkelingen ingrijpen op de afspraken die er liggen. Toch heeft iedere organisatie, óók de onderneming die zich alleen op Nederland richt, ermee van doen. 

Daarom is het belangrijk risico’s van te voren af te dichten – voor zover dat kan. Spreek bijvoorbeeld geen vaste prijs met klanten af, maar leg vast hoe de prijs van producten tot stand komt. In sommige industrieën zijn prijsafspraken op basis van indexatie al langer gebruikelijk. Zo werkt Sif Netherlands B.V. al geruime tijd met geïndexeerde prijzen voor het staal dat wordt ingekocht om haar offshore windfundatiebuizen te realiseren. Nu worden daar ook de verhoogde kosten ten aanzien van energie en transport in betrokken.

Een commerciële oplossing

Waar de deelnemers het opvallend over eens zijn: dit soort conflicten los je niet juridisch, maar commercieel op. De problemen raken de hele markt, dus het heeft weinig zin om zaken juridisch op de spits te drijven. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Belangrijker is het om met elkaar in gesprek te blijven en samen te zoeken naar een redelijke en commerciële oplossing. Geen enkele ondernemer zit immers te wachten op een slepend conflict. Dat kost tijd, geld en energie. En die besteden de meeste ondernemers liever aan iets anders.

Er is één uitzondering aan tafel: overheidsinstellingen lijken minder vaak bereid een commerciële oplossing te zoeken, naar eigen zeggen omdat ze zaken doen met belastinggeld. Voor bedrijven die vaak met overheden werken, is het daarom nog belangrijker dat compliance en contracten goed geregeld zijn.

Met andere woorden:

  • Anticipeer in contracten op veranderende (internationale) omstandigheden
  • Blijf met elkaar in gesprek en zoek waar mogelijk samen naar oplossingen
  • Is één van de contractpartners een overheidsinstelling? Wees dan extra alert op risico’s

Over de auteur(s)

Merel Lentjes | Boels Zanders Advocaten ism Roel Middeldorp | Sif Netherlands