Wet franchise: inhoud en implicaties voor de praktijk

Sinds 2018 bestaat het voornemen om franchise-specifieke regels op te nemen in het Burgerlijk Wetboek. Dat voornemen is nu geconcretiseerd met de Wet franchise, die per 1 januari 2021 in werking zal treden. Lees hieronder wat er in de Wet franchise staat en waar u alert op moet zijn. Van zelfregulering naar dwingendrechtelijk regimeNa een […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Martine de Koning
Martine leidt zaken die betrekking hebben op misbruik van machtsposities, verticale afspraken en technologieoverdracht. Martine adviseert en behandelt geschillen over koppelverkoop, prijsstelling, kortingen, merk- en octrooilicenties en knowhow. Met haar levenslange focus op de fashion- en retailsector treedt zij op voor haar cliënten op het gebied van beperkingen internetverkoop, beperkingen platforms van derden, geoblokkering, dynamische prijszetting, duale distributie, horizontale en verticale delen van data, loyaliteitsprogramma’s en big data.
Jelle Blom
Jelle adviseert en procedeert over commerciële contracten en geschillen op het gebied van distributie, franchise en agentuur. Zijn praktijk is gericht op het omgaan met complexe (en meerdere jurisdicties omvattende) overeenkomsten en algemene voorwaarden. Verder adviseert hij cliënten over uitbesteding, opslag, logistiek, productconformiteit, e-commerce en omnichannel.