Intervisie Europoort

GC NL Intervisie-bijeenkomst bij GREIF – Europoort

Meerdere keren per jaar komen in verschillende regio’s in Nederland groepen van steeds dezelfde General Counsel bij elkaar om te sparren over werkgerelateerde dilemma’s en uitdagingen. Om van elkaar te leren en niet telkens zelf weer het wiel uit te vinden.

Er zijn meerdere intervisie groepen (momenteel 8) in Nederland – in Amsterdam, Rotterdam & Den Haag, Amersfoort en Zuid-Nederland; de samenstelling kan van allerlei factoren afhankelijk zijn, zoals locatie, omvang onderneming of omvang juridische afdeling en dergelijke. 

Ook is er een Engelstalige intervisie-groep specifiek voor non-native General Counsel die in Nederland wonen en werken. Zodra er behoefte aan is, start GC ook groepen op in andere regio’s.

Het doel is om in informele sfeer best practices te delen met peers. Doordat de deelnemers elkaar regelmatig ontmoeten ontstaat een vertrouwensband waardoor er meer diepgang komt in de besproken onderwerpen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in min of meer gelijke verhoudingen “geven en nemen”. De onderwerpen en gekozen gesprekstechnieken kunnen uiteenlopend van aard zijn.

Het gaat steeds om ontbijtsessies, van 8.00u ’s ochtends tot stipt 9.30u. Ruim tevoren worden data en locaties doorgegeven. Als moderator treedt Petra van Hilst of Michiel van Straaten van GCN op. Zij communiceren ook tijdig over het onderwerp van de volgende bijeenkomst. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk afwisselend bij deelnemende General Counsel op kantoor georganiseerd zodat je ook een kijkje kunt nemen in de keuken van de andere deelnemende General Counsel. Deelname aan een intervisie groep is gratis voor GCN leden.

Heb je interesse om deel te nemen?

Stuur dan een mail aan info@generalcounsel.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Er zijn weer General Counsel intervisie-bijeenkomsten eind januari/begin februari 2016.