Vanaf 1 januari 2016 biedt de rechtbank Rotterdam in bepaalde categorieën zaken de mogelijkheid om de procedure in het Engels te voeren.

Het gaat onder meer om zaken die te maken hebben met internationale handelskoop, scheepsrecht, vervoer over zee, schadeladingen en aanvaringen.

De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is gespecialiseerd in dergelijke zaken en juist in die zaken zijn vaak internationale partijen betrokken. In dit soort zaken kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor een Engelstalige behandeling.

Het gaat hier om een pilot. De rechtbank Rotterdam hoopt hiermee nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de internationale handel. De pilot geldt voorlopig voor anderhalf jaar.

Hieronder een aantal voor de GC bruikbare documenten:

Het besluit zal wellicht leiden tot meer (internationale) maritieme rechtszaken in Rotterdam. ‘Aanvaringen in internationale wateren bijvoorbeeld kunnen dan hier in het Engels worden behandeld.’ De kans bestaat verder dat er meer arbitragezaken worden behandeld.

In oktober is de rechtbank Rotterdam al begonnen met het publiceren van Engelstalige samenvattingen van havengerelateerde uitspraken. De relevantie van die zaken strekt zich vaak uit tot (ver) buiten het Nederlandse taalgebied. Door Engelstalige samenvattingen te publiceren stelt de rechtbank ook buitenlandse bedrijven, advocaten en wetenschappers beter in staat op de hoogte te blijven van voor hen belangwekkende uitspraken.

Kijk hier voor de meest recente uitspraken met een Engelstalige samenvatting:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:6868

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:7496

In het kader van concentratie en specialisatie van de rechtspraak krijgt de maritieme kamer van de Rotterdamse rechtbank misschien in de toekomst alle maritieme zaken toegewezen die zich in Nederland voordoen. Bij Justitie wordt hiervoor aan een wetsontwerp gewerkt.

Bronnen: Rechtbank Rotterdam, rechtspraak.nl,  FD 23/11/2015 en Port of Rotterdam