GCN-lid

Grensoverschrijdende splitsing

Op basis van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie werd een grensoverschrijdende splitsing al mogelijk geacht, echter onduidelijkheid over toepasselijke regelgeving weerhield de praktijk

Read More »

ESG en het mededingingsrecht

Wanneer bij de uitvoering van de ESG-verplichtingen samenwerking tussen concurrerende ondernemingen gewenst is, bijvoorbeeld omwille van efficiency en effectiviteit van de duurzaamheidsmaatregel, zal deze aan

Read More »

More data, more problems?

Procederen over een geschil kan kostbaar zijn, mede door de hoeveelheid documenten die moet worden beoordeeld. Data review software en een duidelijk data review beleid

Read More »

Voorbereid op veranderingen

Wereldwijde ontwikkelingen als grondstoftekorten, inflatie en stijgende (energie)prijzen raken de hele markt. Rekening houden met mogelijke veranderingen bij het opstellen van contracten kan in een

Read More »