GCN Denktank E-commerce

Op 21 april vond de eerste GCN Denktank E-commerce plaats op het kantoor van Baker McKenzie in Amsterdam. Na een update over actuele juridische ontwikkelingen, vond er kennisdeling plaats in twee GCN Roundtables. We sloten de middag af met een paneldiscussie tussen de General Counsel van de Kramp Group – Geert Dielissen, Catawiki – Aster Kamp, Shop-Apotheke – Rens Jan Kramer en Otrium – Rutger van Boxtel.

Key takeaways – juridische ontwikkelingen

De afgelopen is er vanuit Europa een enorme hoeveelheid wetgeving op E-commerce partijen afgevuurd. Centraal daarbij staat enerzijds het verder beschermen van de (online) consument, anderzijds het aan banden leggen van de “big tech”. In dat kader werd de implementatie van de volgende Europese richtlijnen besproken:

Implementatie per 27 April 2022 van de richtlijnen verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en digitale diensten (Richtlijnen (EU) 2019/771 en  (EU) 2019/770). Door deze richtlijnen wordt de positie van de consument versterkt nu de verkoper gebonden is aan meer garanties, het conformiteitsbegrip is uitgebreid en de consument meer rechtsmiddelen tot zijn beschikking krijgt. Een en ander geldt ook specifiek voor digitale diensten (zoals apps; streaming diensten). 

Daarnaast worden de regels die gelden voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen uitgebreid en verduidelijkt. De implementatiewet van de zogeheten Omnibus richtlijn ((EU) 2019/2161; van kracht per 28 mei 2028) bevat expliciete precontractuele informatieverplichtingen voor onlinemarktplaatsen, verheldert bestaande informatie- en transparantieverplichtingen voor online handelaren en breidt deze (verder) uit.

In de pijplijn zitten nog een tweetal Verordeningen, te weten de Digital Services Act, de opvolger van de e-Commerce richtlijn en de Digital Markets Act, bedoeld om grote platforms aan banden te leggen.

Ook werd de “bredere” impact van de zogeheten DAC7 Richtlijn besproken. Deze richtlijn legt namelijk per 1 januari 2023 op online platforms de verplichting om inkomsten van verkopers op hun digitale platformen te identificeren, traceren en rapporteren.

Vanuit mededinging stond de aanpassing van verticale groepsvrijstellingsverordening centraal. De huidige EU-verordening loopt af op 31 mei 2022 en er is behoefte om deze aan te passen in verband met e-commerce en de digitale economie. De wijzigingen zijn er onder meer op het vlak van duale distributie, dual pricing, advertentieprijzen, MFN-clausules en exclusiviteit en non-concurrentiebedingen.  

Kortom: er is recentelijk veel (verschillende soorten) wetgeving van kracht geworden met een enorme impact op online (e-commerce) platforms. Daarbij zit er nog (veel) meer in vat. Voor General Counsels zal het een uitdaging worden om een weg te vinden in alle regelgeving en vervolgens alle wijzigingen (tijdig) in de organisatie te implementeren.

Wij danken Christiaan van der Meer, Mathieu Raas en Benjamin van Kessel van Baker McKenzie voor het delen van deze actuele juridische ontwikkelingen en voor de gastvrijheid. De powerpoint presentatie tref je hier aan.

Key takeaways – GCN Roundtables

De groep is halverwege de sessie uiteengegaan in 2 subgroepen, éen groep richtte zich op B2C en de andere groep op B2B. De volgende stellingen zijn besproken door de deelnemers.

B2C Groep 

  • Wat voor soort Platform ben je en wat zijn de gevolgen daarvan
  • Verantwoordelijkheden van een E-Commerce B2C Platform: aansprakelijk voor wat en wie;
  • Customer Data & Cookies: wat mag niet, maar belangrijker wat mag wel;
  • Contracteren met Consumenten: het reële contract
  • Toezicht: rol van de ACM en Autoriteit Persoonsgegevens

B2B Groep  

  • Wat voor soort Platform ben je en wat zijn de gevolgen daarvan?
  • B2B e-commerce gedraagt zich meer en meer als B2C e-commerce: wat kunnen we daarvan leren en wat is de impact op ons?
  • (Grensoverschrijdend) Contracteren met Suppliers en Klanten: wat zijn de uitdagingen, bvb qua mededingingsrecht. Wanneer is een toeleverancier ook een concurrent? En waar liggen de grenzen voor samenwerking tussen concurrenten?
  • Customer Journey Analytics: hoe gebruik je klant-data en wat mag je wel en niet
  • Compliance: Klantidentificatie & Sancties

GCN Paneldiscussie

We danken de General Counsel van Catawiki, Shop Apotheke, Kramp Group en Otrium voor hun input en reflecties. Zij deelden onder andere een aantal key takeaways welke uit de roundtables naar voren kwamen. Deze delen wij hieronder.

Key Takeaways

DAC7

‘DAC7’ staat voor het 7e amendment op de ‘Directive on Administrative Cooperation’; met deze nieuwe regelgeving wil de EU de fiscale transparantie in de digitale economie te vergroten. Digitale platforms worden verplicht inkomsten van verkopers op hun digitale platformen te identificeren, traceren en rapporteren. Dit kan ertoe leiden dat platforms aansprakelijk worden voor door verkopers op hun platform niet afgedragen belasting (inkomstenbelasting en btw).

Kwalificatie ‘platform’

In het spraakgebruik wordt de term ‘platform’ niet alleen in de strikt juridische betekenis gebruikt. Het is zaak goed op te letten of een bepaalde voorziening op e-commerce gebied ook daadwerkelijk kwalificeert volgens de definitie ‘platform’ in de wetgeving.

Compliance als commercial asset

Je kunt compliance zien als een lastig vraagstuk waaraan voldaan moet worden op de meest eenvoudige en minimale wijze. Een andere benadering is om ernaar te streven compliance (bijvoorbeeld op het gebied van privacy, of garantieregelingen) juist op een klantvriendelijke, goede en duidelijke manier te regelen. Op die manier kan het voldoen aan compliance een investering worden die zichzelf terugverdient doordat klanten jouw platform kiezen.

Compliance en Sisyphusarbeid

Met compliance ben je nooit klaar. Er blijft nieuwe regelgeving in hoog tempo bijkomen. Het een uitdaging om te zorgen dat je compliant wordt en blijft. Het is bijna een theoretische onmogelijkheid om altijd 100% compliant te zijn. De uitdaging is om de juiste prioriteiten te stellen en op de meest efficiënte wijze het beste resultaat te bereiken wat compliance betreft.

Bescherming van de ‘consument’

In compliance regelgeving staat bescherming van de consument voorop, uiteraard voornamelijk in de B2C handel. Je ziet echter dat de regelgeving op het gebied van consumentenbescherming ook een reflexwerking heeft op de handel in het B2B segment. Daar zie je een tendens dat kleine handelaren worden beschermd, of dat naast het begrip consument ook andere categorieën worden beschermd zoals ‘klant’ en eindgebruiker (bijvoorbeeld in de Geoblocking verordening (EU) 2018/302).

Over de auteur(s)

GCN, april 2022